Intel създаде свръхпроводящ тестов чип за квантови изчисления

Intel създаде свръхпроводящ тестов чип за квантови изчисления

3 | 15.10.2017