Учени успяха да маркират "спящи" HIV-инфектирани Т-клетки, за да лекуват СПИН

Учени успяха да маркират "спящи" HIV-инфектирани Т-клетки, за да лекуват СПИН

0 | 21.03.2017