Аварията, която може да върне часовника на SpaceX програмата с няколко месеца назад

Аварията, която може да върне часовника на SpaceX програмата с няколко месеца назад

0 | Преди 1 ч.