Сигурно вече сте виждали поне един екстравагантен, но лек и удобен велосипед, изработен от картон. Ако искате да имате и предпазна каска, която да му подхожда, препоръчаваме да се сдобиете с Kranium, единствената каска, използваща технологията Dual Density Honey Comb Board (въздържаме се от буквален превод на името).

Освен че прилича на произведение на модерното изкуство, каската е екологично чиста и доста по-лека от стандартните си еквиваленти. Тя тежи с около 15% по-малко от тях, но не им отстъпва от гледна точка на функционалност - Kranium издържа до три пъти по-силни удари от стандартните каски. Необичайният дизайн е вдъхновен от черепа на кълвача, който е отделен от човката му и има форма, която позволява множество удари в твърда дървесина без увреждания за мозъка на животното.