Изследователите от MIT заедно с колегите си от Технологичния институт Джорджия разработиха система, позволяваща разпознаването на текст през хартията. Устройството може да бъде много ценно за археологията при работата с различни археологични находки и стари книги, които не може да бъдат разлиствани заради опасност от разрушаване.

В основата на технологията е заложено използването на тетрахерцовото излъчване, като вълните от този диапазон минават безпрепятствено през повечето диелектирци, включително и хартията. Тъй като те биват поглъщани различно от различните видове химични вещества, лъчите може да се използват за различаване на дадени участъци от хартията, покрити с мастило. Прототипът на устройството вече бе тестван на няколко листа хартия, като на всеки лист е била отпечатана една буква. По този начин е била разпозната безгрешно всяка една буква, написана на горните девет листа. Освен това алгоритъмът дава възможност за разпознаване на деформирани или частично изтрити букви.
От Музея на изкуството "Метрополитън" в Ню Йорк вече са проявили интерес към разработката, като според автора на проекта технологията може да бъде използвана и за анализ на всякакви материали, състоящи се от тънки слоеве, например покритието на машинни детайли или обвивката на някои лекарства.