Алкохолът е сред онези теми, които трябва да се дискутират особено внимателно - всяко становище предизвиква вълна от коментари и примери. Напоследък обаче се наблюдава тенденция, че поотрасналите вече “младежи” намаляват консумацията му с напредване на възрастта с цел постигането на по-здравословен начин на живот. Или пък тъкмо обратното - както вече споменахме - колкото потребители, толкова разлики. Но този път учените ни изненадват с ново твърдение относно взаимовръзката между консумацията на алкохол и възрастта на индивидите. Според анализ на Global Burden of Disease, публикуван в The Lancet, консумацията на алкохол от хора на възраст 15 - 39 години не носи никакви ползи, а само може да доведе до по-големи рискове за здравето. Също така е изчислено, че 76.7% от тези, които са консумирали опасни количества алкохол през 2020 г. и попадат в тази възрастова група, са мъже. Авторите отбелязват, че като се има предвид сложната връзка между алкохола и болестите и различни фонови нива на заболявания по света, рисковете от консумацията на алкохол се различават според възрастта и географското местоположение. Има обаче една изненада - за възрастни над 40-годишна възраст рисковете за здравето от консумацията на алкохол намаляват. Консумирането на малко количество алкохол (например пиене между една и две чаши червено вино) за хората в тази възрастова група може да осигури някои ползи за здравето, като намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания, инсулт и диабет.

Авторите призовават насоките за консумация на алкохол да бъдат преразгледани, за да се подчертаят нивата на консумация по възраст, отбелязвайки, че нивото на консумация на алкохол, препоръчано от много съществуващи насоки, е твърде високо за младите хора във всички региони. Препоръчителното количество алкохол за хора на възраст 15 - 39 години, преди да рискуват появата на каквито и да е здравословни проблеми, е 0.136 стандартни напитки на ден. Това количество е малко по-високо за жени на възраст 15 - 39 години при 0.273 напитки. Една стандартна напитка се дефинира като 10 грама чист алкохол, което е еквивалентно на малка чаша червено вино (100 мл), бира (375 мл) или шот от високоалкохолна напитка (30 мл, 40%).  
Като цяло за лица на възраст 40 - 64 години през 2020 г. безопасните нива на консумация на алкохол варират от около половин стандартна напитка на ден (0.527 напитки за мъже и 0.562 за жени) до почти две стандартни напитки (1.69 стандартни напитки на ден за мъже и 1.82 за жени). За лица над 65 години през 2020 г. рискове на консумация на алкохол са достигнати след консумация на малко повече от три стандартни напитки на ден (3.19 напитки за мъже и 3.51 за жени). Оценките предполагат, че консумацията на малки количества алкохол при популации над 40 години без съпътстващи заболявания може да бъде свързана с подобрени здравни резултати, особено при такива, които са изправени предимно пред по-голяма тежест от сърдечносъдови заболявания. 
Това е първото проучване, което отчита риска от алкохол по географски регион, възраст, пол и година, но авторите признават някои ограничения, включително че моделите на пиене не са изследвани в него. Консумацията на алкохол също е докладвана от самите потребители, а и да не забравяме, че 2020 г. беше годината, когато за първи път се сблъскахме с пандемията.  
Робин Бъртън и Ник Шерон от Кралския колеж в Лондон (които не са участвали в проучването), смятат констатациите за противоречиви, като дават множество доводи за това. Те подчертават необходимостта да се вземат предвид съществуващите нива на заболяване в популацията, когато се опитваме да определим общата вреда, причинена от алкохола. 

Снимки: Unsplash

Виж още: Дали едно питие на ден наистина уврежда мозъка?