Нова комета бе открита от руски любители астрономи. Специалисти твърдят, че ISON, както е наречен обектът, ще бъде едно от космическите събития на 2013. Кометата се очаква да премине достатъчно близко до Слънцето, за да се наблюдава с невъоръжено око в периода между ноември 2013 и началото на януари 2014. Най-близкото разстояние до Слънцето ще бъде 1,1 милиона километра, а датата е 28. ноември. Ако не бъде унищожена до тогава, кометата ще бъде най-яркото небесно тяло (след Слънцето), което е наблюдавано от 1956 и ще бъде видима дори през деня. 

Руските астрономи, които са открили новата комета, първоначално не са били сигурни за вида на обекта, заради неговият странен начин на придвижване в небето и заради ограничените възможности на техниката, с която разполагат. Точните изчисления за мащабите на небесното тяло са направени по-късно от други институции.