Електрическите коли ще се изравнят по цена с автомобилите с ДВГ през 2027 г.

Електрическите коли ще се изравнят по цена с автомобилите с ДВГ през 2027 г.

0 | 09.09.2023