Телескопът "Джеймс Уеб" откри масивна и нажежена до червено черна дупка

Телескопът "Джеймс Уеб" откри масивна и нажежена до червено черна дупка

0 | Преди 6 ч.