Деймиън Каро е професионалист в IT сферата, работи за Мaйкрософт Европа, със седалище във Франция, което покрива Централна и Източна Европа. Задачата му е да помага на други IT професионалисти да разберат в дълбочина новите инфраструктурни технологии. Вълнува се, разбира се, от технологии и по-специално от начина, по който те влияят както на работния процес, така и на личния ни живот. Ако плановете му при пътуване го позволяват, обича да изследва нови страни и култури. Когато не пътува, прекарва време с приятели.

От колко време се занимавате с Private Cloud и какво ви привлече в тази сфера?

Започнах кариерата си в Microsoft преди 15 години в отдела по поддръжка. Оттогава главната ми цел стана да помагам на клиентите ни да получават продуктивна и надеждна инфраструктура. Private Cloud е необходимата еволюция, която е нужна при виртуализирането на средата, за да се избегне създаването на неуправляема и ненадеждна IT среда. В този смисъл част­ният облак стана логичната еволюция на моя фокус.

При преминаването към частния облак не става дума само за техническата част, а и за свързването на бизнес процесите с технологичните процеси. Това позволява на IT професионалистите да провеждат по-стратегически разговори с бизнес отделите на компанията.

Каква е разликата между Private Cloud и другите „облачни” услуги?

Работата в облак според определението на НИСТ (Национален институт за стандарти и технологии) е съвкупност от пет основни характеристики: широк мрежови достъп, огромна еластичност, измерени услуги, самообслужване и обединение на ресурсите. Частният облак и публичният облак имат тези характеристики. Основната разлика е, че частният облак работи с вашите собствени компоненти – т.е. вашите сървъри, вашата мрежа, вашата памет. Това позволява на Private Cloud да притежава всички качества на контрол и персоналзация като публичния облак. Компанията държи контрола над центъра с данни, където е Private Cloud. Тя може да приложи към частния облак фирмената си политика и решава какво да разположи в центъра с данни. Когато имплементира частния облак, тя може да изгради каталог на виртуалните машини по шаблон с характеристики, които тя е избрала.

Какви компании използват Private Cloud в регионален и глобален мащаб?

Всяка компания може да извлече полза от използването на частен облак. Възвръщае­мостта на инвестицията ще е по-голяма, ако се увеличи броят на услугите и броят на внедряванията. Наскоро говорих с малка фирма за разработка на софтуер, която беше внедрила някои елементи от частния облак, за да намали времето за провеждане на тестове.

Как гарантирате защитата на фирмената информация?

Частният облак е разположен в активите на клиента, така че данните остават в центъра за данни на собствената им памет. Това, дали работите с частен облак или не, по никакъв начин не увеличава рисковете, свързани с конфиденциалната информация. Внедряването на частен облак помага да се формализират и управляват процесите за контрол на достъпа до информацията. Под процеси имам предвид бизнес процесите, IT процесите, както и проследяване на заявките за достъп и спиране то на достъпа, например когато даден служител се премести в друг отдел или напусне компанията. Когато тези процеси са формализирани и автоматизирани, IT отделът или цялата компания могат да излязат със серия от предложения, от които потребителите могат да се възползват. Всяка заявка ще се изпълнява последователно и ще се намали броят на допуснатите грешки.

Имате ли статистики как се отразяват cloud-базираните услуги върху продуктивността на персонала?

Пакетът System Center 2012, който доставя частният облак, не е общодостъпен, така че е трудно да се извади статистика. Важно е да се разбере и, че влиянието на cloud-базираните услуги върху продуктивността на служителите варира според това, за коя компания става въпрос. Имаме обаче инструмент (Microsoft Private Cloud Economics Tool), който помага на компанията да изчисли коефициента на възвръщаемост на инвестицията, свързана с внедряването на частен облак.

 

Private Cloud е необходимата еволюция, която е нужна при виртуализирането на IT средата

 

Какви инвестиции трябва да направи една работна група, за да се възползва оптимално от вашите услуги?

По принцип има две области на инвестиране по отношение на облачните услуги. За всеки нов проект работната група трябва да прецени дали използването на облак е възможно и кое облачно решение е технически подходящо за него. Също така трябва да се направи оценка какви са рисковете, асоциирани с този проект, кое е приемливо за компанията и за екипа му? Да познаваме възможностите и ограниченията на съществуващите облачни услуги (публични и частни) е може би най-важното, което трябва да се вземе предвид, преди да направим въпросната оценка и да инвестираме.

Можете ли да прогнозирате бъдещето на Private Cloud?

Трудно е да се направи прогноза за бъдещето на която и да е технология в IT индустрията. Все пак аз вярвам, че Private Cloud ще бъде нещо обичайно в бъдещето, също както сървърите в центровете за данни станаха нещо обичайно. Също така вярвам, че няма състезание между Private Cloud и Public Cloud, бъдещето ще се изгради върху съвместното съществуване и на двете услуги.  При скок в употребата на частния облак, може да се прибегне до публичния. Способността да се осигури безпроблемно съвместно използване на двете услуги според мен е ключов фактор, който една фирма трябва да вземе предвид, когато избира своя доставчик на облачни услуги.

Тагове: