Едва 4 на сто от българските потребители (най-малък дял в ЕС) са закупили някакъв продукт или услуга чрез интернет през последните 12 месеца в страната или извън нея, показва проучване на Евробарометър.

Делът на тези потребители по страни от ЕС е най-голям в Холандия 68%. Средно за 27-те страни членки на съюза този дял е 33% от потребителите (спрямо 27% през 2006 г., когато в проучването не са включени България и Румъния).

30% от потребителите в ЕС са направили покупка онлайн за периода от продавач в собствената им страна, а 7% - от продавач или доставчик от друга страна на ЕС. В България и Румъния по 1% от потребители са направили покупка чрез интернет от продавач от друга страна членка. В Румъния обаче делът на потребителите, закупили продукт или стока онлайн, като цяло е по-голям 7 на сто.

От хората, които разполагат с интернет връзка у дома, в България за последните 12 месеца 14 на сто са направили онлайн покупка, като това отново е най-ниският дял в ЕС. Средно за ЕС този дял е 56%, а най-много са такива купувачи във Великобритания - 77%. Над средното ниво е делът на тези покупки още в Холандия, Швеция, Дания, Франция, Германия, Финландия и Люксембург. В Румъния този дял е 21 на сто.

Електронната търговия е най-популярният начин за търговия от разстояние в ЕС. За разглеждания период 16 на сто от потребителите са направили покупка по телефона, 28% - по пощата, а 9 на сто чрез търговски представители.

Съответно интернет е най-популярният дистанционен начин за продажба за търговците на дребно. 51% от тях предлагат продукти и услуги онлайн в ЕС спрямо 30% по пощата, 21% - чрез търговски представители и 17% - чрез телемаркетинг. За сравнение, 79% от европейските търговци продават продуктите и услугите си в магазини. Най-популярни са продажбите онлайн сред търговците в Чехия, където 69% от тях използват този начин за търговия, а най-малко популярен в Италия (19%). В България и Румъния този дял е около 25 на сто.

Сред главните пречки пред електронната търговия в ЕС са отказът на търговците да продават извън страната, в която са базирани, езиковата бариера и липсата на достъп до интернет, пише Investor.

Тагове: