Съществуващите ограничения в размерите и бързината на компютърните процесори и памет може да бъдат преодолени чрез замяна на силиция с перспективни наноматериали. Учени от MIT и Университетът Бата (Великобритания) са разработили наноматериали, способни да се превключват между две структурни фази с различни електрически състояния – едното кристално и проводящо, а другото стъкловидно и изолиращо, което се случва за милиардни части от секундата. В резултат обработването на данните може да става чрез помощта на конкретното съчетание от ултракратки импулси напрежение, което е невъзможно да стане в устройствата, базирани на силиций.

Както показват изследванията, наноматериалите с такива способности ще могат да увеличат скоростта на обработване на данните хиляди пъти в сравнение със съвременните PC-та, използвайки при това по-малко енергия.