Да поставим датчик в труднодостъпно или опасно място и да забравим за съществуването му, като единствено получаваме данните от него. И никога да не сменяме батерията му?

Точно такава възможност дават новите батерии Nano Tritium, представени неотдавна от канадската фирма City Labs. С размерите на нокът, те използват радиоактивният разпад за производство на електричество - в неголеми количества, но затова пък непрекъснато, в продължение на на минимум 20 години. За гориво тези батерии използват, както личи от името им тежкият изотоп на водорода - тритий.

В природата, тритият се образува в горните слоеве на атмосферата под въздействието на радиацията. Той се получава и изкуствено, в ядрените реактори и макар, че за производството на един килограм от този изотоп са необходми десетки милиони долари, запасите от него са достатъчни, защото от него се използва съвсем малко, макар и в много различни приложения. Неговото излъчване е твърде слабо, и затова тритият се използва във всевъзможни светещи бои, покрития и материали. Не твърде бързият, но постоянен разпад на този изотоп е способен да осигури постоянен поток от електрони, които може да се използват за изработване на електричество.

 

Именно този процес (заедно с изцяло херметичен, химически инертен и механично здрав корпус) осигуряват на батериите Nano Tritium тяхната забележителна дълговечност на работа.  Tестовете на Nano Tritium са били направени от специалистите на Lockheed Martin, които са потвърдили способността на тези батерии да работят при температури от - 50 до +150 градуса по Целзий, при екстремни вибрации и на голяма височина с високо ниво на радиация и слабо налягане.
Nano Tritium изработват съвсем малко енергия, но за повечето устройства с микроелектроника тя е напълно достатъчна. Батериите може да бъдат използвани успешно за захранване на датчици за температура и налягане, за средства за проследяване, медицински импланти, активни RFID уреди на борда на космическите сонди и в системите, осигуряващи работата на подводните кабели и тръби. Използването на слабо радиоактивният тритий позволява избягването на необходимата в подобни уреди сертификация за безопасност. Наистина, цената от 1000 долара е доста висока, но от City Labs обещават скорошното и намаляване, както и увеличаване на мощността на батериите.