Lenovo Group Limited заедно със своите дъщерни дружества обяви днес резултатите за третото тримесечие, отчитайки увеличение на приходите на Групата с 3% на годишна база до 15.7 млрд. долара, а рентабилността на Групата се подобрява за второ поредно тримесечие. Нетният доход е 357 млн. щатски долара на база не-хонконгски стандарти за финансово отчитане (не-HKFRS), като нетният марж на дохода нараства с 0.4% на тримесечна база до 2.3%. Диверсифицираните двигатели за растеж на Групата продължават да постигат силно представяне, като приходите от бизнеси, които не са обвързани с персоналните компютри, представляват 42% от приходите на Групата, което е с 1.3 пункта повече на годишна база.

Последователните подобрения от тримесечие на тримесечие през последните периоди се дължат на устойчивостта на основните бизнеси на Групата и по-голямата ефективност на продължаващата трансформация. Бизнесът на SSG (Solutions and Services Group) достигна важен етап, преминавайки 2 милиарда щатски долара приходи. Компанията постигна рекордно висока оперативна печалба с оперативен марж от над 20% и увеличи приходите от услуги и решения на годишна база за 11 поредни тримесечия. Бизнесът на ISG (Infrastructure Solutions Group, включващ storages, софтуер и услуги) отчете ръст на приходите от тримесечие на тримесечие и достигна рекордно високи приходи от 1 млрд. долара. Като цяло бизнесът на IDG (Intelligent Devices Group) възобнови ръста на приходите, надмина пазара и постигна ръст на доставките на персонални компютри на годишна база и запази водещата си в индустрията рентабилност.

 

Финансови акценти:

Цитат Юанкинг Янг, председател и главен изпълнителен директор на Lenovo:

„През последното тримесечие изпълнихме обещанието си и възобновихме ръста на приходите на годишна база, движени както от устойчивостта на основните ни бизнеси, така и от ефективността на трансформацията, водена от услугите. Гледайки напред, нашият ангажимент към иновациите в областта на изкуствения интелект, възможностите ни за изчисления от „джоба до облака”, пълното портфолио от интелигентни устройства, интелигентна инфраструктура, интелигентни решения и услуги, съчетани с партньорствата ни с други ключови лидери в областта на изкуствения интелект, ще гарантират, че сме добре позиционирани, за да уловим огромните възможности в AI.“

 

Ускоряване на лидерството в областта на AI

Групата капитализира от значителните възможности за растеж, предоставени от ерата на AI. По-специално, възникващата тенденция на хибридния AI директно стимулира търсенето на AI компютри. Тя ще стимулира и друг цикъл на обновяване на индустрията, тъй като потребителите изискват устройства, предназначени за повече креативност и производителност. Наред с тях хибридният изкуствен интелект води до повишено търсене на хибридна инфраструктура и търсене от страна на клиентите на приложения, решения и услуги с изкуствен интелект като консултации, проектиране, разработка и поддръжка, подхранвайки растежа в множество клиентски вертикали.

За да надгражда позицията си в ерата на изкуствения интелект, Lenovo продължава инвестиционните си ангажименти в областта на иновациите. Броят на служителите в научноизследователската и развойната дейност нараства от година на година, заемайки повече от 25% от персонала на Групата, като съотношението на разходите за научноизследователска и развойна дейност към приходите за цялата фискална година е на път да достигне най-високото си ниво за всички времена. Тази текуща инвестиция заедно с пълното портфолио от устройства, инфраструктура, решения и услуги, оптимизирани за изкуствен интелект, е в основата на визията на Lenovo за „AI за всички” – променяща начина, по който хората и предприятията функционират и която ще стимулира бъдещия устойчив растеж на Групата.

Последните AI новини от групата включват партньорство с Anaconda за ускоряване на разработването на AI и внедряването на високопроизводителните работни станции за data science на Lenovo; пакет от устройства и решения, задвижвани от AI, обявени на годишното изложение CES; разширяване на хибридната облачна платформа за AI с нови хиперконвергентни решения ThinkAgile и сървъри на ThinkSystem и новостартирана киберустойчивост като услуга (CRaaS).

 

Solutions and Services Group (SSG): Рекордни приходи и оперативна печалба, лидерство в AI решения и услуги

Представяне за Q3 FY23/24:

- Рекордни приходи от 2.0 млрд. долара с двуцифрен ръст на годишна база. Рекордно висока оперативна печалба с оперативен марж от над 20%.

- Защитени услуги за поддръжка и софтуер като основни двигатели на печалбата за SSG.

- Допълнително разширени управлявани услуги и услуги за проекти и решения, заедно сега съставляват 55% от приходите на SSG, което е с 1.5 пункта повече на годишна база и нараства последователно на годишна база за 11 поредни тримесечия.

 

 

Възможности и устойчив растеж:

- Водещите услуги на SSG набират скорост, включително Digital Workplace Solutions (DWS), хибриден облак и решения и услуги за устойчивост.

- SSG фокусира своите услуги, за да подкрепи специфични вертикални индустрии с интелигентни решения, печелейки големи сделки с клиенти.

- Увеличаването на търсенето от страна на клиентите на AI технологията, използвана в индустрията, придружена от съпътстващи услуги като консултиране, проектиране и внедряване, подхранва растежа на AI услугите в различни вертикали.

 

Infrastructure Solutions Group (ISG): Улавяне на възможностите в AI инфраструктурата

 

Представяне за Q3 FY23/24:

- ISG отчете ръст на приходите за второ поредно тримесечие.

- Комбинираните приходи от съхранение, софтуер и услуги достигнаха рекордно високо ниво от 1 млрд. долара.

- ISG очаква да остане солиден #3 в световен мащаб както за съхранение, така и за AI инфраструктура.

Възможности и устойчив растеж:

- AI сървърът се очаква да нарасне почти два пъти по-бързо от общия сървърен пазар.

- ISG развива ключови стратегически партньорства, за да засили конкурентоспособността на портфолиото си.

- Възходът на изкуствения интелект води до по-голямо търсене на интелигентна инфраструктура (по-добра производителност, по-интелигентно управление и по-ниско потребление на енергия). Lenovo е уникална със своето всеобхватно портфолио от Edge to Cloud, програма AI Innovators и AI иновационни центрове, предоставящи вертикални и хоризонтални предварително валидирани решения за индустрията.

Група за интелигентни устройства (Intelligent Devices Group, IDG): Възобновен растеж и затвърдено лидерство

 

- IDG постигна силно тримесечие с възобновяване на растежа на приходите благодарение на ясна стратегия, последователни инвестиции в иновации и оперативно съвършенство.

- Продължаващото възстановяване на пазара на персонални компютри видя IDG да надмине пазара и да се върне към ръст на доставките на годишна база с най-висок пазарен дял от Covid насам – близо 24%. Северна Америка се отличи с ръст на приходите от персонални компютри на годишна база от 20%.

- Бизнесът с не-PC устройства постигна окуражаващ напредък. Бизнесът със смартфони и таблети се върна към висок двуцифрен ръст на доставките на годишна база със значителна премия на пазара от над 20 пункта. Доставките на смартфони са се увеличили с 32% на годишна база – с хиперрастеж в Азиатско-Тихоокеанския регион, EMEA и Северна Америка.

Възможности и устойчив растеж:

- Тенденцията на хибридния AI ще стимулира търсенето на клиентски устройства, като преоткриват нови възможности, създавайки потенциал за растеж и подобрения на маржа.

- Lenovo има уникалната възможност да разработи напълно унифицирано AI изживяване, което обхваща цифровите екосистеми на потребителите, включително компютри, таблети и смартфони.

Снимки: Lenovo; Unsplash