В анкетата миналата седмица ви попитахме колко често изваждате батерията на мобилния си телефон от корпуса. Все повече модели нямат подобна възможност и искахме да знаем какви са вашите практики.

Най-много от анкетираните споделят, че използват модел с вградена батерия: цели 32.6%. На второ място са тези, които израждат батерията по-рядко от веднъж месечно с 25.4%, докато на трето остават потребителите, които не изваждат батерията никога с 22.3%. 7.4% от анкетираните твърдят, че изпълняват тази задача веднъж месечно, докато 6.4% го правят веднъж дневно, което е особено често. Едва 5.9% изваждат батерията на мобилния си телефон веднъж седмично.

Не пропускайте да отговорите и на новата ни анкета, в която ви питаме колко часа телевизия гледате дневно. Тук може да разгледате резултатите от предходната.