Brand Finance, водещата световна консултантска компания за оценяване на марките, тества 5000 от най-големите световни марки от 29 сектора в 36 държави всяка година. Huawei се класира високо в доклада Brand Finance Electronics & Appliances 50 за 2022 г., публикуван през март както в категориите за най-ценна марка, така и за най-силна, запазвайки лидерската си позиция от миналата година.

Huawei запазва позицията си на една от най-ценните марки за електроника в света с 29% увеличение на годишна база в стойността на марката до 71.2 милиарда долара, което я поставя на трета позиция в света. След промените в пазарните условия и смущенията във веригата на доставки, причинени от пандемията COVID-19, първокласните марки бележат силна възващаемост поради ограничените нива на доставка.

Huawei се класира високо и в категорията за най-силните марки за електроника и уреди с индекса Brand Strength Index (BSI) с 82 от 100 и рейтинг на марката AAA-. Експертите от Brand Finance посочват, че инфраструктурата и бизнесът на Huawei, насочени към потребителите, са били силно засегнати от санкциите на някои западни правителства, но Huawei успява да реагира със силно увеличаване на инвестициите както в местни технологични компании, така и в активности, свързани с изследователска и развойна дейност. Компанията също така бележи ръст в телекомуникационния бизнес поради силното внедряване на 5G в Китай, Европа, Близкия изток и Африка. Освен това брандът укрепва своите софтуерни основи, като инвестира в операционни системи като HarmonyOS и EulerOS, за да предостави на потребителите по-пълноценно изживяване с технологичните устройства.

 

Huawei публикува и своя годишен отчет за 2021 г., който разкрива стабилните нива, които компанията поддържа през изминалата година. Според последния доклад Huawei постигна приходи от 99.9 милиарда долара през 2021 г. и 17.8 милиарда долара нетни печалби, което представлява увеличение от 75.9% на годишна база. Разходите за развойна дейност на компанията достигнаха 22.3 милиарда долара през 2021 г., което представлява 22.4% от общите ѝ приходи, което води до общи разходи за R&D до над 132 милиарда долара през последните 10 години. В бъдеще компанията планира постоянно увеличение на инвестициите си в R&D.

Потребителският бизнес на Huawei се фокусира върху желанията и нуждите на потребителите, като допълнително изгражда глобалната екосистема за интелигентна, изцяло свързана ера като част от стратегията на компанията Seamless AI Life. Този бизнес генерира приходи от 38.1 милиарда долара през 2021 г. и продължава да се наблюдава стабилен ръст на продажбите на смарт преносими устройства, смарт екрани, истински безжични стерео (TWS) слушалки и мобилни услуги на Huawei (HMS). По-специално сегментите за смарт носими устройства и смарт екрани отбелязват ръст от 30%+ на годишна база. HarmonyOS се използва от над 220 милиона устройства на Huawei към 2021 г., превръщайки се в най-бързо развиващата се операционна система за мобилни устройства в света.

Снимки: Huawei/Brand Finance