Специално разработеният за системни администратори портал, Samsung Knox Admin Portal, спечели престижната награда Red Dot за 2023 г. в категорията Интерфейс дизайн. Технологичното бизнес решение е разработено в полза на администраторите, за да подпомогне работата им с потребителите с цел по-добро разбиране и посрещане на техните нужди. Разработката на Samsung дава възможност на администраторите за цялостен преглед на състоянието на системите и устройствата, и управлението на лицензите, като информацията е налична само на един клик разстояние.

Red Dot Design Award е един от най-престижните международни ежегодни конкурси за дизайн и е утвърден стандарт за качество. Всяка година наградата Red Dot се присъжда на най-добрите брандове и проекти за дизайн в сферата на комуникациите и технологиите. През 2023 г. 55 държави подадоха своите кандидатурите. Всеки проект е уникален по свой начин, но всички споделят една обща черта: изключително високо качество на дизайна.

Samsung Knox

Samsung Knox защитава устройствата и услугите, предлагани на потребителите, чрез принципите на Samsung за сигурност и стабилни партньорства. Samsung работи неуморно, за да могат потребителите да поверят цялостната защита на своите данни и аспекти от живота на Samsung Knox. Платформата за сигурност Knox на Samsung е в основата на осигуряването на защита за личните мобилни устройства, корпоративните решения и услугите. Samsung Knox се състои от множество нива на защита и механизми за сигурност, които предпазват данните от злонамерен софтуер и заплахи. Платформата е тествана и сертифицирана от различни държавни агенции, агенции за гарантиране на сигурността и външни доставчици на услуги за сигурност. От момента, в който потребителят включи устройството, Samsung Knox защитава устройството и услугите.

Прозорец към всички Knox решения

Потребителите от B2B сектора, които биха искали да получат достъп до Samsung Knox Admin Portal, за да се възползват от бизнес решенията Knox, включително Knox Suite, Knox Configure, KNOX Manage, могат да посетят страницата SamsungKnox.com. Там вече не е необходимо администраторите да се регистрират в няколко Knox конзоли, за да открият най-често използваните си страници или да преглеждат детайлно отделни таблици, за да идентифицират критични устройства. Всички тези функции вече могат лесно и удобно да се управляват от контролния панел и центъра за уведомления на Knox Admin Portal.

Консолидирани работни потоци за управление на устройства, лицензи и администраторски функции

Системните администратори вече могат да се регистрират за различни услуги чрез нов, оптимизиран процес на включване, който улеснява използването на Knox. Те също така могат да персонализират работата си с Knox, като добавят и изключват услуги, за да са сигурни, че нуждите на компанията им са удовлетворени.

Данните за устройствата при различните услуги са обобщени, което означава, че системните администратори вече виждат само една таблица с данни за устройствата. Благодарение на бързия достъп до отдалечената поддръжка на Knox (Knox Remote Support) и възможността за премахване на устройства от всяко едно звено само с едно действие, това ново меню улеснява още повече управлението.

В зависимост от мащаба на ИТ отдела, администраторите могат да бъдат добавяни един по един или наведнъж, а задачите по различните видове услуги могат да бъдат възлагани на всеки администратор в рамките на един работен процес. Данните за лицензите са прегледно обобщени в таблица, а администраторите могат да извършват основни действия като добавяне, изтриване или замяна на лицензи от унифицирано меню за управление.

Безпроблемно превключване между услугите с Knox Admin Portal

Основният проблем пред администраторите е вече идентифициран: преди се налагаше да се регистрират поотделно във всяка конзола Knox, за да управляват един и същ набор от устройства. Knox Admin Portal и неговият навигационен панел са разработени така, че да улеснят този процес, като позволяват на админите бързо превключване между решенията Knox само с няколко клика.

По-добра визуализация и улеснено управление с Knox Admin Portal

От момента на представянето му, Knox Admin Portal е ключов инструмент за много компании по света. Усъвършенстваното решение за управление на устройства има за цел да улесни работата с Knox за потребителите независимо от това къде се намират. Като улеснява работата на администраторите и обединява комуникациите от отделните услуги в общ център за известия, Knox Admin Portal значително повишава качеството на работата на системните администратори, елиминирайки излишното при управлението на устройства, лицензи и администраторски функции.

Информация за наградения проект на Samsung Knox Admin Portal е публикувана и на страницата на Red Dot.

Снимки:Samsung