Прелитането на New Horizons в близост до Плутон отмина отдавна, но апаратът продължава да изпраща снимките си на малки порции заради ниската скорост на връзката. NASA публикува последните детайлни изображения на повърхността на планетата. Снимките показват разнообразен и любопитен релеф. На снимката горе можете да видите ледената пустиня на платото Спутник, която е разделена на блокове с размери между 16 и 40 километра. Малките падини са разделени от каменисти ръбове, които вероятно са се образували при издигането на кълба азот от топлото ядро на планетата към повърхността й. Черните петна най-вероятно са айсберги, замърсени с прах и минерални материали.

NASA публикува и интересни снимки на района Viking Terra, чиито червеникаво-кафяв цвят е обект на различни спекулации. Характерното оцветяване вероятно се дължи на натрупване на толин – подобен на сажди материал, който се образува при реакции включващи метан и азот. Белите части пък вероятно са изградени от метанов лед.