ИИ може да предсказва политически ориентации от изражението на лицето

ИИ може да предсказва политически ориентации от изражението на лицето

0 | Преди 52 мин.