Snapdragon може да открадне от Intel и AMD пазарен дял както при Windows, така и при Linux

Snapdragon може да открадне от Intel и AMD пазарен дял както при Windows, така и при Linux

0 | 13.06.2024