Meta разформирова екипа, който трябваше да следи за вредите от нейните продукти върху обществото

Meta разформирова екипа, който трябваше да следи за вредите от нейните продукти върху обществото

0 | 11.09.2022