Холандия е първата държава в света, успяла да реализира една от най-амбициозните цели в националния си "Зелен план". От 1 януари тази година официално 100% от електрическата влакова мрежа в страната се захранва само и единствено чрез вятърно генерирана енергия. Това обяви Тон Буун, говорителят на Холандските национални железници NS.

Преди две години холандската електрическа компания Eneco подписва 10-годишен договор с NS с обещанието, че до 2018 г. всички електрически влакове в страната ще се придвижват чрез вятърна енергия. "На практика изпълнихме целта си година по-рано от планираното", допълва Буун. Според него това е станало възможно заради постоянно нарастващия брой вятърни ферми в страната. Най-новият проект в тази насока се нарича FLOW и ще представлява гигантски "вятърен парк" на 75 км от крайбрежието на Холандия. Изграждането му се осъществява от консорциум от компании, между които са RWE, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, ECN и TU Delft. Очаква се паркът да намали вредните въглеродни емисии с 300 000 тона годишно. Позиционирането на вятърните турбини директно в морето също така ще позволи още по-голям процент от използваното в страната електричество да идва от възобновяеми източници на енергия като вятърни и слънчеви централи. Към края на 2016 г. около 14% от консумираното електричество в страната идва от алтернативни източници на електрическа енергия.

Това е само един малък сегмент от "Зеления план" на страната и разрастването на икономиката на Холандия на базата на "зелени инвестиции". В територията на цялата държава вече са приведени в действие множество градоустройствени планове, свързани с намаляване на вредните емисии във въздуха и използването на алтернативни източници на енергия вместо конвенционални.

Правителствените и частните компании в страната са си поставили за цел до 2050 година да се намали енергийното потребление във всички бизнес сгради с до 80% процента. За целта в Холандия вече се извършват ремонтни дейности на редица офис сгради за повишаване на енергийната им ефективност. От 2020 г. нататък пък в страната ще бъде позволено да се строят само климато- или въглеродно-неутрални сгради, т.е. сгради, които имат нулев нетен въглероден отпечатък или не излъчват въглеродни емисии. Първите жилищни сгради от този тип вече са изградени в град Колъм. Те използват соларни панели, топлинни помпи и енергийно-ефективни бойлери, за да бъдат възможно най-екологични и най-икономични в енергийно отношение. Всяка такава къща спестява по около 350 евро годишно за електричество на семейството, което я обитава.

Следващата цел в "Зеления план" е свързана с популяризацията на електрическите превозни средства в страната. Всъщност Холандия ще представлява "опитно зайче" за международната сцена с целта, която страната си е поставила: 200 хил. електрически автомобила до 2020 г. и повече от 1 млн. такива до 2025 г.

Сега добавете към тези амбициозно изглеждащи цели вече осъществените такива. Изцяло захранваната с вятърна енергия мрежа от електрически влакове. Или че 17% от всички пътувания на до 10 км разстояние се осъществяват с велосипед, като на всеки жител на Холандия се пада 1.1 велосипед. Наистина не е учудващо, че Холандия е един от най-често сочените примери за държава с наистина "Зелена икономика". Към януари 2017 г. тя е изпълнила 70% от поставените цели в националния си "Зелен план", стартиран през 1989 г.

Междувременно Panasonic и Тesla ще правят фотоволтаични клетки в Ню Йорк.