Европа продължава да се изправя пред множество предизвикателства относно откриването и прилагането на алтернативни източници на енергия. Но може би една от първите стъпки ще бъде направена от Дания: държавата е започнала изграждането на два енергийни острова, които биха могли да ускорят зеления преход на Стария континент. Островите, които ще се състоят от един изкуствен остров в Северно море и един, построен върху естествения остров Борнхолм в Балтийско море, ще произвеждат вятърна енергия, а на по-късен етап - и зелена водородна енергия. Проектите сигнализират за нов интегриран подход към генерирането на възобновяема енергия. Според информацията изкуствено построеният остров в Северно море ще се намира на 100 км от континенталната част на Дания, а заради местоположението му той ще може да доставя електричество не само на датска територия - Нидерландия, Обединеното кралство и Белгия също ще могат да се възползват от нея. Освен че ще допринесе за постигането на целта на ЕС за нетна нула до 2050 г., възобновяемият енергиен източник ще намали зависимостта на Европа от руския газ. Jacob Østergaard, професор и ръководител на катедрата по вятърна енергия в Техническия университет на Дания, е заявил пред Business Insider, че проектът е „мащабно начинание“. Инвестицията е оценена на 28 милиарда евро, като ще бъде изграден централен център, заобиколен от серия от платформи и вятърни турбини. Островът няма да е подходящ за постоянно пребиваване, но са възможни кратки престои на изследователи, специалисти или работници. Очаква се първоначално чрез него да се доставят 3 гигавата електроенергия и постепенно капацитетът да достигне 10 GW.

 
Проектът на остров Борнхолм е в подобен мащаб и се очаква да осигурява електричество на Германия и Швеция. За 39 000-те души, които живеят на острова, проектът е добре дошъл – скорошно проучване на местна телевизия установи, че 85% от островитяните подкрепят проекта, който ще се състои от огромна трансформаторна станция в южната част на острова и изграждането на мрежа от вятърни турбини. Населението се надява, че проектът ще осигури работни места и енергийна сигурност. Възобновяемата енергия не е ново начинание за Дания – те бяха първата страна в света, която построи офшорна вятърна централа през 1991 г. Различното при енергийните острови обаче е начинът, по който те ще преобразуват и предават електричеството, което произвеждат. Повечето традиционни офшорни вятърни паркове предават електроенергия директно и възможността за споделяне на генерирана от вятъра енергия в момента е ограничена. Но островите ще направят възможно събирането на огромни количества офшорна вятърна енергия и предаването ѝ на дълги разстояния. Това ще позволи дори на европейски страни с ограничен или никакъв достъп до бреговата линия да използват подобен тип алтернативна енергия. Потенциално първите острови могат постепенно да бъдат разширени, за да се развие офшорна мрежова инфраструктура с множество хъбове, а електричеството, произведено на енергийните острови, може да се използва и за производство на зелен водород за сектори като тежката промишленост, авиацията и корабоплаването.  

Снимки: Danish Energy Agency

Виж още: Многомилионна инвестиция на Ericsson поставя Европа в предните места на 6G битката