Изследователите от MIT (Масачузетския технологичен институт) съобщиха, че открили начин да повишат производителността на литиево-въздушните батерии, използвайки модифицирани вируси.

Литиево-въздушните батерии са много перспективни по отношение създаването на автомобили, които ще преодоляват далеч по-големи разстояния с едно зареждане, отколкото съществуващите в момента. Само че за създаването им трябва да бъдат решени някои технически проблеми, най-големите от които са изработването на по-здрави материали за електрода на батериите и нарастване на броя циклите.
Учените от MIT са открили, че производството на нанопроводници с помощта на генетично модифицирани вируси и използването на тези проводници в качеството на електроди би могло да стане опорна точка за създаването на батерии с качествено различни характеристики. Създадени са били масиви от нанопроводници с дебелина около 80 нанометра, всеки от които използващ генетично модифицирания вирус М13, който може да „хваща“ молекулите на металите от водата и да ги свързва в определени структури. Фактически вместо традиционно използвания манганов оксид за изработване на катодите на литиево-въздушните батерии, тук се използват въпросните вируси. За разлика от традиционните катоди, нанопроводниците, изградени от тях, имат груба „бодлива“ повърхност, което значително увеличава площта на повърхността им.
Заявено е, че иновацията ще позволи да се произвеждат батерии с 2 - 3 пъти по-голям капацитет на енергията в сравнение с най-добрите литиево-йонни батерии в момента.