Автоматизацията е на път да промени завинаги работното място и все повече организации прибягват до услугите на роботизирани платформи, за да улеснят работата на служителите си и живота на клиентите си. Сред тях е и tbi bank, която за пореден път доказа, че е сред най-прогресивно мислещите институции, тъй като вече разполага с над 150 внедрени в системата си софтуерни роботи (Robotic process automation).

Автоматизацията на роботизираните процеси (RPA) е софтуерна технология, която улеснява изграждането, внедряването и управлението на софтуерни роботи, които имитират действията на хората, взаимодействащи с цифрови системи и софтуер. Подобно на хората, софтуерните роботи могат да правят неща, като да разбират какво има на екрана, да изпълняват правилните натискания на клавиши, да навигират в системите, да идентифицират и извличат данни и да извършват широк спектър от определени действия. Но софтуерните роботи могат да го правят по-бързо и по-последователно от хората, без да е необходимо да стават и да се протягат или да правят кафе пауза.

След интегрирането на RPA в различни дейности банката намали значително документооборота с повече от 60% спрямо 2022 г. и го сведе до 19%. Тези автоматизации са пряко свързани с устойчивостта и отговорното корпоративно управление, към което tbi се стреми. Това е и една от основните ESG цели на организацията по отношение на корпоративната и социалната отговорност, чрез които се стреми да отговори на все по-нарастващите изисквания на регулаторите и обществото по отношение на устойчивостта.

Наред с това чрез използването на софтуерните роботи банката подобрява и изживяването за крайните потребители, тъй като, когато рутинните процеси се автоматизират, клиентите получават по-бързи и ефективни услуги.

Десетки монитори с вградени софтуери предоставят статус и следят различни критични процеси, за да могат съответните отдели да реагират незабавно на възникнали проблеми или потенциални рискове както във вътрешни процеси, така и при тези с клиентите на банката. Те индикират за всяко неуспешно плащане на клиент, например като предоставят мигновено цялата нужна информация за проблема, така че да може да се направи незабавна връзка с клиента за разрешаването му.

„Динамиката на промените в банковия и финтех сектор е изключително висока. За да останем актуални и конкурентоспособни в тази променлива среда, ние избираме да бъдем ранни приемници на нови, вече съществуващи технологии, като така си осигуряваме бърза и лесна адаптация. Затова и залагаме на стратегия, водена от желанието ни постоянно да се усъвършенстваме. От една страна, по отношение на дигиталните ни продукти и услуги като безплатното ни мобилно приложение tbi bank app. От друга страна - да внедряваме технологии във вътрешните процеси на банката, така че да сведем до минимум "ръчната" обработка на документи и нуждата от човешка намеса в процеси, които могат да се автоматизират", казва Николай Спасов, изпълнителен директор на tbi bank, с фокус върху вътрешната банкова система, операциите и дигитализацията.

Снимка: tbi bank