Според ново проучване "вратата към подземния свят" - огромен кратер във вечната замръзнала земя на Сибир - се увеличава с 1 милион кубически метра всяка година, тъй като замръзналата земя се топи.

Кратерът, официално известен като кратер Батагай (изписван и като Батагайка) или мегасрутище, има заоблена скална стена, която за първи път е забелязана на сателитни снимки през 1991 г., след като част от склона се срутва в Янските възвишения в северната част на Якутия в Русия. Това срутване разкрива слоеве вечна замръзналост в останалата част от склона, които са били замразени до 650 000 години - най-старата вечно замръзнала земя в Сибир и втората най-стара в света.

Новите изследвания показват, че скалната стена на мегасрутището Батагай, или челната стена, се отдръпва със скорост 12 метра годишно поради размразяването на вечната замръзналост. Срутеният участък от склона на хълма, който е паднал до 55 м под челната стена, също се топи бързо и в резултат на това потъва.

"Бързото размразяване на вечно ледената почва е широко разпространено и се наблюдава, че се увеличава в богатите на лед арктически и субарктически вечно замръзнали терени", пише изследователският екип в проучване, публикувано онлайн на 31 март в списание Geomorphology. Въпреки това количеството лед и седименти, загубени от мегасвлачището Батагай, е "изключително голямо" поради самия размер на депресията, която към 2023 г. се простира на ширина от 90 м.

През 2014 г. ширината на мегасрутището е била 790 м, което означава, че за по-малко от 10 години то се е разширило с 200 м. Изследователите вече са знаели, че тя се разраства, но за първи път определят количествено обема на стопилката, която се излива от кратера. Те са направили това, като са разгледали сателитни снимки, полеви измервания и данни от лабораторни тестове на проби от Батагай.

Резултатите показват, че след срутването на земята от нея се е разтопила област от лед и седименти, равняваща се на повече от 14 Велики пирамиди в Гиза. Скоростта на топене е останала сравнително стабилна през последното десетилетие, като се е случвало предимно покрай челната стена в западния, южния и югоизточния край на кратера.

Снимка: Unsplash/NASA Earth Observatory

Виж още: Най-опасното растение в света може да предизвика мисли за самоубийство, след като някой го докосне