Екип от университета в Дъръм вярва, че е открил най-големия каньон в света. Образуването се намира под полярната шапка на Антарктика и, стига предварителните оценки да са верни, е дълго над 100 км и дълбоко до 1 км в някои зони.

За да бъде доказан размерът му ще трябва да бъдат направени директни измервания, което е практически невъзможно, тъй като каньонът е покрит от поларния лед. Според една от двете теории той е резултат от хилядолетната активност на течаща вода под леда, но другата е значително по-интересна: според нея каньонът се е образувал още преди Антарктика да се премести върху Южния полюс.

Според учените новооткритият каньон, заедно със система от други, захранва огромно подглетчерно езеро с площ от над 1250 кв. км.

А чели ли сте за най-големите постижения на учените мошеници?