Ново определение на времето предполага, че това, което някога сме смятали за основен елемент на нашата физическа реалност, всъщност може да е само илюзия, създадена от квантовото заплитане. Това е много смело твърдение, което със сигурност изисква малко задълбочаване, за да се разбере напълно.

За да вникнем в същността на тази нова теория, трябва да разберем няколко неща, включително квантовото заплитане. По най-основното си определение квантово заплитане е, когато два обекта са толкова неразривно свързани, че когато единият се наруши, другият също се нарушава, независимо колко далеч са един от друг. Също така трябва да разберем как функционира времето в Общата теория на относителността.

Общата теория на относителността гласи, че времето е заложено в нашата вселена, че нашата физическа реалност е разположена в пространство-времето и че времето може да се изкривява и разширява при наличието на гравитация; учените смятат, че сме виждали как черната дупка на Млечния път изкривява пространство-времето около себе си. Квантовата теория обаче твърди, че времето не може да се огъва по никакъв начин. То не се променя. Много физици смятат, че определението за време в двете теории трябва да е съгласувано. За да докажат това, Алесандро Копо и други изследователи тръгват на лов за нов начин за дефиниране на времето.

В основата си предложението им изглежда сочи, че времето е чисто следствие от заплитането. То гласи, че единствената причина, поради която даден обект изглежда, че се променя с течение на времето, е, че той е заплетен с часовник. По този начин всеки, който наблюдава Вселената отвън, би я видял като напълно статична и непроменяща се.

Това със сигурност е интересен нов начин да се опитаме да определим времето. Макар че много физици смятат, че новото определение на времето е обещаващо, все още има някои детайли, които трябва да бъдат изгладени, за да се разбере наистина напълно какво точно е времето и дали то наистина е следствие от квантовото заплитане. Съществува и въпросът дали изобщо можем да проверим някоя от тези идеи.

Снимка: Unsplash

Виж още: Създадоха натриева батерия, способна да се зарежда бързо само за няколко секунди