Учени, използващи ултравиолетова фотография, са направили интригуващо откритие в областта на библейските изследвания.

Те са открили древна версия на глава от Библията, която е била скрита под друга част от текста в продължение на повече от 1500 години. Историкът Григорий Кесел от Австрийската академия на науките разкрива това революционно откритие в статия, публикувана в престижното списание New Testament Studies.

Според Кесел ръкописът предлага на изследователите "уникална врата", за да разберат най-ранните фази на текстовата еволюция на Библията. Той показва някои разлики от съвременните преводи на текста". Кесел използва ултравиолетова фотография, за да разкрие по-ранния текст, скрит под три слоя думи върху палимпсест - древен ръкопис, който често е бил използван многократно.

"Откриването на този нов фрагмент от сирийски препис на Евангелията е още един пример за това колко богата е била ръкописната традиция на Новия завет в продължение на много векове", казва Джъстин Бриърли, християнски автор, телевизионен водещ и радиоводещ. "Също така е вълнуващо да се отбележи разликата в някои от формулировките на Евангелието от Матей в сравнение с нашата получена версия на текста."

Експерти в областта изразиха ентусиазма си от това откритие. Гарик Алън, старши преподавател по новозаветни изследвания в университета в Глазгоу, смята, че това откритие дава представа за ранните преводи на Библията и за общностите, които са ги създавали. Той казва: "Сирийският превод на Библията е важен сам по себе си като един от най-ранните преводи от гръцки език. Това ни дава представа за най-ранните етапи на текста на Библията и за общностите, които са създали тези преводи".

Това забележително откритие показва значението на ултравиолетовата фотография, която е била използвана за разкриване на скритите тайни в тези древни ръкописи. Находката предоставя уникална възможност на изследователите да разберат ранните етапи на текстовата еволюция на Библията и разнообразния характер на християнството в годините на неговото формиране. Използването на тази иновативна технология продължава да хвърля светлина върху исторически и религиозни текстове, обогатявайки познанията ни за миналото.

Според проучването палимпсестът е използван, тъй като пергаментът е бил труден за намиране. Тъй като и двете форми на писмен материал са били редки, те често са били използвани повторно, а текстът им понякога е бил преписван многократно. Кесел обяснява в прессъобщение, че откритият древен текст е невиждана досега версия на глава 12 от Книгата на Матей, която първоначално е била част от старосирийския превод на Библията, станал преди около 1500 години.

Забележително е, че най-често използваната версия на Матей 12.1 гласи: "В онова време Исус мина през житните поля в събота; и учениците му огладняха и започнаха да берат житните глави и да ядат". Докато неотдавна откритият пасаж е малко по-различен и гласи: "започнаха да берат житните глави, да ги търкат в ръцете си и да ги ядат".

Както вече беше посочено, открития като тези, които според Кесел са станали при разглеждането на ръкопис от Ватикана, подчертават еволюционния характер на Библията в хода на историята.

Снимка: Unsplash

Виж още: Учени твърдят, че изкуственият интелект се е развил да разсъждава като нас