Феновете на дивата природа много добре са запознати с правилата на оцеляването и знаят, че не всяка вода е годна за консумация. По-голяма част от водните ресурси имат нужда да бъдат пречистени, но доскоро дъждовната вода се смяташе за приемлив избор  в критични ситуации. Учените обаче сигнализират, че на Земята вече не съществува място, на което тя да става за консумация. Според статия, публикувана в списанието Environmental Science & Technology, изследователи от университета в Стокхолм, които изучават PFAS от десетилетие, съобщават, че са открили доказателства, че пер- и полифлуороалкиловите вещества (PFAS) са се разпространили в цялата атмосфера, без да оставят недокоснато място. Както е известно, голяма част от PFAS са неизменна част от човешката дейност и се влагат в опаковки за храни, водоотблъскващи дрехи, мебели, килими, незалепващо покритие върху тенджери и тигани, пожарогасителна пяна, електроника и някои шампоани и други видове козметика. Те достигат до въздуха по няколко начина, най-вече когато съответните продукти биват използвани. Освен изпаренията във въздуха замърсяването на моретата и океаните гарантира просмукването им във водата, а чрез изпаренията те се разпространяват в атмосферата и падат обратно на Земята при дъжд. PFAS са открити в Антарктика и в арктическия морски лед. Подобно на микропластмасите, трудно е да се идентифицират всички дълготрайни здравни ефекти от експозицията на PFAS, тъй като те включват толкова много различни съединения и са толкова разпространени в околната среда. Новият документ предполага, че всеки на Земята е изложен на риск.

 Може би най-известните сред тези вещества са перфлуорооктанова киселина (PFOA) и перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS). През юни въз основа на нови доказателства за въздействието върху здравето Агенцията за опазване на околната среда значително затегна своите насоки за това, колко PFOA и PFOS могат безопасно да присъстват в питейната вода. 
 Преди това EPA беше определило приемливото ниво и за двете вещества на 70 части на трилион. Новите насоки намаляват това с коефициент до 17 000 - ограничавайки безопасните нива до 0.004 части на трилион за PFOA и 0.02 части на трилион за PFOS. Изследователи от университета в Стокхолм са оценили нивата на PFOA, PFOS и два други PFAS в дъждовната вода и почвата по цялата планета и са ги сравнили с ограниченията на регулаторите. Нивата на двете вещества в дъждовната вода „често значително надвишават“ границите на EPA, заключават авторите на изследването. 
 „Въз основа на най-новите насоки на САЩ за PFOA в питейната вода, дъждовната вода навсякъде ще бъде оценена като опасна за пиене“, каза в прессъобщение Иън Казънс, водещ автор на изследването и професор в Катедрата по екология на Университета в Стокхолм. „Въпреки че в индустриалния свят не пием често дъждовна вода [директно], много хора по света очакват тя да е безопасна за пиене и да доставя много от нашите източници на питейна вода“, добавя Казънс. 
Аналогично същите твърдения могат да се отнесат и за почвата - тъй като PFAS се задържат толкова дълго и преминават през океаните, атмосферата и почвата на планетата толкова ефективно, изследователите очакват нивата да продължат да бъдат опасно високи. 

Снимки: Unsplash

Виж още: Астрономи вадят от океана междузвезден метеорит с гигантски магнит