AI браншът се нуждае от 600 милиарда долара годишно, за да покрие търсенето си на мощен хардуер

AI браншът се нуждае от 600 милиарда долара годишно, за да покрие търсенето си на мощен хардуер

1 | 11.07.2024