През ноември 2023 г. Европейският парламент гласува с огромно мнозинство в подкрепа на законодателство за подобряване на законите за правото на ремонт. Сега Европейският съвет и Парламентът постигнаха предварителна договореност по конкретно законодателство за правото на ремонт.

Една от най-забележителните разпоредби, очертани от Европейския съвет, е, че продавачите на продукти трябва да удължат гаранционния срок с още 12 месеца след гаранционен ремонт на продукта. В споразумението обаче се добавя, че държавите - членки на ЕС, могат да удължат този допълнителен гаранционен срок. В интерес на истината в момента Европа предлага двугодишна гаранция за продуктите.

Това наистина би могло да бъде сериозен стимул за хората да ремонтират своите телефони и други джаджи, като ви осигури известно спокойствие поне за една допълнителна година (ако не и повече). Това обаче не е единствената забележителна разпоредба в законодателството.

Какво още ще направи ЕС за правото на ремонт?

От една страна, законодателството ще задължи производителите да предоставят подробна информация за резервните части на своя уебсайт, като същевременно осигурят достъп до тези части на "разумна" цена за всички страни от сектора на ремонтите. ЕС също така ще забрани на производителите да възпрепятстват използването на резервни части втора употреба или 3D-принтирани резервни части от независими сервизи. Разпоредбата за частите втора употреба е особено важна в светлината на това, че компании като Apple значително затрудняват независимите сервизи да използват части втора употреба за ремонт.

Споразумението също така задължава производителите да извършват ремонти в разумен срок и на разумна цена (ако ремонтът не е бил безплатен). Въпреки това потребителите все още ще могат да избират между ремонт и замяна, ако продуктът е дефектен в рамките на гаранционния период.

Законодателството на ЕС също така ще въведе стандартизиран формуляр за информация за ремонта за сервизите (специално насочен към малките сервизни предприятия). Този формуляр ще се издава безплатно на потребителите, но все пак ще позволява на сервизите да начисляват такса за всяка диагностична услуга.

И накрая, ЕС планира да предложи онлайн платформа за ремонти, която да съдържа списък на различните ремонтни услуги в ЕС (в самия блок и във всяка държава членка).

Така или иначе това законодателство би трябвало да направи ремонтите много по-лесни в Европа. Така че се надяваме повече пазари извън ЕС да приемат повечето от тези мерки, защото сме сигурни, че такива имена като Apple няма да отстъпят без правен натиск.

Снимка: Unsplash

Виж още: Създадоха синтетични организми, които могат да се възпроизвеждат