През 1986 г. светът изпита най-голямата ядрена авария, когато инцидентът в ядрената централа в Чернобил изложи голяма част от Европа и СССР на радиоактивно облъчване. Зоната около някогашната централа е необитаема и хората няма да могат да се заселят в безопасност там за още 24 000 години. Около самото съоръжение и авариралия четвърти енергоблок е изграден нов бетонен саркофаг, който задържа радиационното излъчване.

Но земята не е напълно неизползваема, защото човешката съзидателност отново надделява над разрушенията, които сме способни да направим.

В момента Украйна има амбициозния план да изгради соларен парк с 3800 панела в изоставената зона. Правителството иска компании за възобновяема енергия да разработят проекти, с които да се произвежда енергия, достатъчна за най-малко 2000 домакинства. Въпреки че хората няма да могат да живеят в района на Чернобил през следващите поне 100 години.

Крайният план е сегашните един мегават панели да бъдат превърнати в огромна 100-мегаватова станция, простираща се на 25 000 000 кв.м. Освен чисто икономическо значение това ще бъде и символ на трансформацията на района от пустеещ и изоставен в пълен с енергия и продуктивност.