Трансформацията на Чернобил в соларна електрическа централа почти завърши. На мястото, където се случи една от най-големите ядрени аварии в историята на човечеството, вече се помещава соларна ферма, целяща да произведе един мегават чиста, възобновяема електро енергия.

Централата се намира само на сто метра от „Саркофага“ - огромната желязна обвивка, задържаща остатъчната радиоактивност на вече неактивния ядрен реактор. Точно там, където на 26 април 1986 г., експлозия стана причината за изпускане на огромно количество радиоактивни вълни в атмосферата. Поради тази причина земята и въздухът все още са силно замърсени и ще са нужни поне 24 000 години за пълното изчистване на региона. Въпреки това украинските управници намират полза от територията на Чернобил. Новата соларна ферма ще може да генерира енергия за селище с 2000 домакинства, а впоследствие, с развитието на региона, тази продуктивност ще може да се покачи 100 пъти.

Целият проект се осъществява благодарение на огромния „похлупак“, който беше инсталиран върху реакторите на централата в края на 2016 г. Зданието е създадено от засилен цимент, който ще издържи още 100 години, намалявайки радиоактивните емисии на една десета. Засега са използвани 16 000 кв.м от общо 25 кв.км, които правителството на Украйна предлага на инвеститорите. 60 предложения за допълнителни строежи се разглеждат до момента, като се цели максималното развитие на чернобилската зона. Въпреки това мястото все още крие редица опасности и строгият регламент за работа е основен приоритет с цел безопасност. Забранени са например копаенето и продупчването на земната повърхност, за да се избегне освобождаване на допълнителна радиоактивност.

След дълги евакуации и процеси на изчистване сега, 30 години след едно от най-трагичните събития на миналия век, зоната около Чернобил ще има възможността да бъде полезна за обществото не като проблем от миналото, а като решение за бъдещето.