Дебатът за вредата от радиацията от смартфони върху хората е стар, но непрекъснато се разгаря отново и отново. Сега нови доказателства от изследвания, проведени в САЩ от Националния здравен институт по токсикология, сочат, че нормалните нива на радиационно облъчване от смартфоните ни не са вредни за нас. В изследванията плъхове са били подложени на много високи нива RF радиация от смартфон честоти 2G и 3G – а резултатите са показали, че дори при силно увеличени нива на радиацията няма доказана вреда от нея.

В едно от проведените изследвания е имало странен резултат – мъжките плъхове са получили туморни образувания на главите си; женските плъхове обаче не са реагирали на радиацията по никакъв начин. В друго от изследванията както женските, така и мъжките плъхове са останали абсолютно незасегнати от радиацията. Учените, разбира се, подчертават факта, че влиянието върху плъхове не може да се приеме за 100% вярно за хората, още повече, че цялото тяло на животните е било излагано на радиацията, а при хората тя е локализирана главно до ушите и на бедрата (ако държим телефона си в джоба). В изследването не са включени и 4G честоти. Очаква се да се проведат още изследвания, които да илюстрират по-добре безопасни ли са наистина смартфоните за нас.