Vivacom продължава да е номер едно телеком по приходи в България за пета поредна година, като компанията обяви, че ще рефинансира дълга по облигациите си. Операторът отчете ръст на постъпленията с 1.6% на годишна база или 889.5 млн. лева за цялата 2017 г. спрямо предходната година. Коригираната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличава с 2.7% до 319 млн. лева.

По този начин трите водещи телекома в страната отчитат ръст на приходите за изминалата година и затвърждават позитивната тенденция в сектора, след като „Мтел“ и „Теленор“ обявиха своите финансови отчети за 2017 г. По време на специално медийно събитие, ръководството на Vivacom демонстрира своите счетоводни резултати, както и даде повече информация за развитието на компанията през новата 2018 г.

Приходи и дял на EBITDA на трите телекома

 

На крилете на мобилния интернет

Мобилните приходи са в основата на добрите резултати на Vivacom. Те вече съставляват близо 60% от общите постъпления или 521 млн. лева, а компанията вече разполага с 28.6% пазарен дял по този показател. Така разликата между трите водещи мобилни оператора все повече се стопява. Приходите от мобилни услуги бележат ръст спрямо 2016 г., когато са били 508.5 млн. лева. Добрите резултати се дължат основно на преноса на данни, което е вследствие на направените инвестиции в мрежи от четвърто поколение (4G) през последните години. От Vivacom обявиха, че приходите от мобилен интернет се увеличават и вече съставляват 37% от общите в мобилния сегмент.

Пазарен дял по приходи от мобилни услуги

Главният изпълнителен директор на Vivacom Атанас Добрев обяви по време на среща с медиите, че 4G мрежата на компанията е постигнала 99% покритие от населението и 90.77% от територията на страната. Тези показатели, в комбинация с признанието, че оператора постига най-високи скорости на пренос на мобилни данни от Ookla са допринесли за отличното представяне в този сегмент.

Има и някои негативни тенденции. Мобилните абонати се свиват и при трите телекома, което се дължи около затягането на регулациите свързани с предплатените карти. Vivacom отчита намаляване на абонатната база с около 50 хил. потребители до 3.08 млн. От тях 89% вече са на договор, което е доста висока стойност и е над средната за региона и Европа като цяло. Комбинацията от всички фактори води до минимално понижение на средномесечния приход от абонат (ARPU) за цялата 2017 г. – от 11.2 на 11.1 лева спрямо предходната година. Добрата новина е, че през последното тримесечие на изминалата година, този показател се повишава до 11.4 лева.  

Средногодишно ARPU на трите телекома, в България, ЦИЕ и Западна Европа

Капиталовите инвестиции (CAPEX) на Vivacom намаляват през 2017 г. с 14.5% до 181 млн. лева, което се дължи на високите вложения през предходните две години в модернизиране на мрежата по 4G стандарта. Въпреки това, те остават на сравнително високо ниво, като компанията продължава да финансира развитието на своята мрежова инфраструктура, обяви главният финансов директор на Vivacom Асен Великов. Около 73% от инвестициите през 2017 г. са предназначени за мрежата на компанията.

Главният финансов директор на Vivacom Асен Великов

Балансиране при фиксираните услуги

Фиксираният бизнес на Vivacom продължава тенденцията от предишни години да се свива, но вече това се случва с минимален темп. Силното представяне на предлагането на оптичен интернет и на телевизия през фиксирана мрежа (IPTV) все повече успяват да компенсират спада при традиционната, но залязваща телефония, в която компанията исторически доминира. Vivacom полага големи усилия за развитието на своята оптична мрежа, като по думите на Атанас Добрев, съвсем скоро компанията ще разполага с най-голямата такава в страната. Нейното покритие вече обхваща 1.130 млн. домакинства, като са добавени пет нови града – Перник, Дупница, Русе, Търговище и Велико Търново. От 480 хил. абонати на фиксиран интернет 54% от тях използват оптичната мрежа на компанията. В отдалечените места, Vivacom ще залага силно на FTC технологията (оптична мрежа в близост до сградата), като след това залага на по-традиционни методи за свързаност като Ethernet кабели.

Компанията остава лидер по предоставяне на IPTV, като тя държи 61% от пазара и разполага с 447 хил. абонати на тази услуга.  

Главният изпълнителен директор на Vivacom Атанас Добрев

Осигурено финансиране

Основният проблем, пред който беше изправен Vivacom през 2018 г. не беше свързан с печалбата, приходите или пазарните дялове. Годината е ключова защото тогава е падежа на петгодишните облигации, които компанията набра от Ирландската фондова борса. През 2013 г. Vivacom набра финансиране от 400 млн. евро, под формата на дългова облигационна емисия, чийто падеж е през ноември тази година. Част от него беше преструктуриран през годините, но останаха около 300 млн. евро. До декември 2017 г. информацията беше, че компанията не е успяла да осигури средствата за погасяване на тези задължения. По време на срещата с медиите Атанас Добрев обяви, че има осигурено финансиране от консорциум от 12 банки и финансови институции, начело с Citibank и VTB Bank. Всички облигации ще бъдат рефинансирани с дългосрочен заем от двете банки на стойност 310 млн. евро, който може да бъде погасен за пет години и още 20 млн. евро краткосрочен заем. По този начин компанията ще може да не се притеснява за падежа на облигациите и да се фокусира върху оперативната си дейност.