Приходите на Теленор България се увеличават през 2017 г., но за сметка на това печалбата и инвестициите се свиват. Това показват финансовите резултати на телекома, публикувани от компанията майка Telenor Group. Постъпленията на българския мобилен оператор се увеличават с 1.2% до 675 млн. лева през 2017 г. спрямо предходната година. За същия период обаче печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се свива с 1.6% до 247 млн. лева при сравнение на годишна база.

Без коментар за евентуална продажба

Норвежкият гигант не пожела да предостави повече подробности относно новината за предложената оферта от потенциален купувач за бизнеса ѝ в региона на Централна и Източна Европа. Миналата седмица се появи информация, че Telenor планира да продаде звената си в Унгария, България, Сърбия и Черна гора. Първоначално от централата на телекома отказаха коментари по слухове, а след това обявиха, че има оферта, която разглеждат. Президентът на Telenor Group Сигве Брекке не пожела да коментира повече от пуснатата официална информация в петък миналата седмица.

Sigve Brekke Telenor 

„Няма да коментираме повече от това, което пуснахме миналата седмица. Имаме получена една оферта, която в момента разглеждаме, и това ще отнеме поне няколко месеца“, отговори Брекке на въпрос, свързан с бъдещето на бизнеса на Telenor в Централна и Източна Европа, по време на пресконференцията с обявяването на финансовите резултати.

Резултатите на българското звено

Теленор България отчита лек спад по всички ключови показатели за последното тримесечие на 2017 г. Приходите през периода октомври-декември се свиват с минималните 1% до 178 млн. лева, докато EBITDA се понижава от 62 млн. лева до 56 млн. лева в сравнение с последното тримесечие на предходната година. Причината за понижението на печалбата и приходите се дължи на няколко фактора – по-малката потребителска база, свиването на предплатените мобилни услуги и продължаващите ефекти от регулациите върху роуминга.

Telenor Bulgaria FY2017 

Капиталовите инвестиции (CAPEX) намаляват през 2017 г. с на пръв поглед значителните 42% до 47 млн. лева. Това е обяснимо с факта, че през първите години на навлизане на Telenor в България бяха вложени значителни инвестиции в подобряване на инфраструктурата, ребрандиране и други дейности. Сега високите нива се очаква да позатихнат особено поради факта, че норвежкият телеком измества фокуса към развиване на мрежите си в Азия. Средномесечният приход на абонат (ARPU) в България продължава да се увеличава, като през 2017 г. той е 13.63 лева, което е увеличение със 79 стотинки на годишна база.

Оптимизация на операциите

На глобално ниво Telenor Group обяви, че ще съкрати 6 хил. работни места в стремеж да дигитализира максимално операциите си. Основна цел е да се виртуализират и автоматизират мрежите и дейностите на телекома във всички звена. Норвежкият телеком съкрати 2600 души през 2017 г., като част от плана за намаляване на разходите. В секцията за България Telenor споменава, че компанията е реализирала 7% намаление на оперативните разходи през последното тримесечие на годината, но то не е достатъчно да компенсира по-малките приходи и съответно това се отразява на EBITDA.