Мтел върна ръста на печалбата през 2017 г. спрямо предходната и задържа темпа на увеличение на приходите. Това показват данните от финансовия отчет на A1 Telekom Austria Group – компанията майка на българския оператор. Важна роля в резултатите изиграва стратегията на Мтел за предлагане на ексклузивно съдържание при фиксираните услуги и преминаването на повече мобилни потребители към 4G планове.

Ефектът на спортните канали

За 2017 г. българският оператор отчита приходи от 431.2 млн. евро (843.4 млн. лева), което е увеличение с 4.7% спрямо предходната година. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте на годишна база с 3.6% до 130.1 млн. евро (254.5 млн. лева). Това е много по-добро постижение за ръководството на Мтел, след като през 2016 г. отчете понижение на EBITDA с цели 20.5%. Постъпленията на компанията от мобилни услуги се свиват с 1.8%, но фиксираните се увеличават със 7.3%.

 

Последното се дължи на навлизането на Мтел в предлагането на ТВ съдържание, след като в началото на 2017 г. операторът пусна три канала със спортно съдържание – Mtel Sport 1, Mtel Sport 2 и EDGE Sport. Агресивното предлагане на ексклузивно съдържание се оказа привлекателно за потребителите и както е видно от финансовите резултати оказва положителен ефект върху резултатите на компанията.

Все още лидер по мобилни абонати

Понижението при приходите от мобилни услуги се дължат на няколко фактора – регулациите на роуминга (или почти напълното му премахване в рамките на ЕС), както и понижаването на броя на абонати вследствие на по-стриктните правила за ползване на предплатени карти. Мобилните потребители на Мтел се понижават от 4.1 на 3.97 млн., но компанията запазва лидерската си позиция по този показател, след като Теленор също отчита през 2017 г. свиване на своите абонати. Звеното на норвежкия гигант има по-добри средномесечни приходи от абонат (ARPU). Мтел отчитат стабилни, както за годината, така и за последното тримесечие нива от около 10.75 лева на абонат, докато Теленор достига нива на ARPU в периода октомври-декември 2017 г. от 14 лева на потребител.

Българският телеком стабилизира положението през изминалата година, което е видно и от резултатите на тримесечна база, които през периода октомври-декември са съпоставими като ръстове с годишните. През последните три месеца на 2017 г. Мтел отчита увеличение на приходите с 3.1% до 112.1 млн. евро, докато EBITDA расте с 2.5% до 25.8 млн. евро. Силното представяне на фиксираните услуги движи ръста на приходите на Мтел през периода, посочва се в доклада на A1 Telekom Austria Group.