Когато Вселената е била само на няколко микросекунди, нейното вещество се е намирало в състояние на кварк-глюконна плазма (QGP), което притежава цял куп необичайни квантови ефекти. Сега за първи път учени от IBM откриха подобна гравитационна аномалия в кристалите на някои материали тук, на Земята, макар че досега се смяташе, че QGP може да съществува единствено в дълбокия Космос или малко след Големия взрив.

Светът на класическата физика се подчинява на законите за съхранение на енергията, според които в затворена система не може да се променя количеството енергия или маса, въпреки че може да се променя формата. Но такива видове материи като QGP може да притежават квантови ефекти, които са в разрез с тези закони. Досега се смяташе, че такива екзотични материали може да съществуват след Големия взрив или в ускорителите на частици с висока енергия. В момента учените от IBM описаха подобен квантов ефект, наречен осова гравитационна аномалия в неотдавна откритите полуметали на Вейл. Електроните в тези кристали се разделят на две групи, в съответствие с посоката им на въртене, като по принцип налице е равно количество електрони от всеки тип. Но когато изследователите са имитирали гравитационно поле чрез налагане на температурен градиент, те са открили, че квантовите аномалии, свързани с тази симетрия, променят електроните от единия тип в другия и обратно.
Тази гравитационна аномалия се наблюдава за първи път на Земята при нормални условия.

Това е изключително вълнуващо откритие“, казва Карл Ландщейнер, съавтор на изследването: „Може да направим заключение, че същото това нарушение в симетрията може да се наблюдава във всяка физична система, като това се е случило малко след началото на Вселената и се случва в момента тук, на Земята“.