Две изследователски групи -  от Китай и Канада, независимо една от друга, успяха да осъществят първата в историята квантова телепортация в извънлабораторни условия, използвайки обикновените градски системи за оптична връзка.

Теоретично възможността за квантова телепортация бе предвидена от физиците още през 1993 година. Целта на квантовата телепортация е да се създаде квантово заплетена двойка от субатомни частици (обикновено двойка светлинни фотони), които могат да обменят информация за собственото си състояние по начин, сякаш мигновено се пренасят от едно място на друго. Извършените в последните години експерименти доказаха, че това е реалност, а не научна фантастика, като разстоянията на телепортация стават все по-големи. Но всички опити досега са били проведени в лабораторни условия, твърде далече от реалните, така че критиците твърдяха, че технологията е неприложима на практика. Ето обаче, че в момента е извършена телепортация на 6 и 7 километра, съответно чрез използването на оптичната градска мрежа. Технологията, която са използвали китайските и канадските учени, е различна от използваните досега. Обикновено в процедурата участват две страни - учените ги наричат "Алиса и Боб", но сега вече налице е и трети "персонаж", получил името "Чарли". Според учените това е първото звено за създаването на бъдещите квантови компютърни мрежи. Китайските учени по време на експериментите са телепортирали директно кубити, като резултатите им ще дадат основата за разработване на квантовите компютри. Канадските физици са работели с двойка фотони, като тяхната задача е да открият начин за разработване на нови системи за квантово шифроване.