Пандемията породи небивали инвестиции и сляп оптимизъм в ИТ сектора

Пандемията породи небивали инвестиции и сляп оптимизъм в ИТ сектора

0 | 09.07.2021