Отиде си създателят на чипа зад Apple II и NES

Отиде си създателят на чипа зад Apple II и NES

30 | 26.12.2019