Вижте минилуноходите на НАСА в изпитание преди мисията от 2025

Вижте минилуноходите на НАСА в изпитание преди мисията от 2025

0 | 02.04.2024