Учени са създали биологичен пейсмейкър, който не се нуждае от прикачени механични устройства, за да работи, просто от боцване в мускула. За да разберем биологичните пейсмейкъри, трябва първо да разберем как се контролира пулсът на здравото сърце. Малка област в сърдечните мускули, наречена синоатриален възел, излъчва електрическите импулси, които се разпространяват из цялото сърце и регулират пулса. Голяма част от сърдечните проблеми, свързани с аритмия, забавен или учестен пулс и дори инфаркт, се дължат на малфункции точно в тази област.

Тези заболявания се коригират с електронни пейсмейкъри – устройства, които подават правилни импулси към сърцето, така че да поддържа стабилен ритъм. Проблемът е, че тези устройства се нуждаят от подмяна или временно премахване, а при ембриони е невъзможно да се поставят. Точно за такива случаи е предназначен този нов метод, при който инжектират гена TBX18 в сърдечни нишки (за момента) на прасета, като по този начин създават нов синоатриален възел в част от сърцето, която обикновено само разпространява импулса. Тестваните прасета са проявявали по-голяма активност, по-силен и стабилен пулс и повече енергия при физически упражнения от контролната група. Заради отхвърляне на генно модифицираната тъкан този метод е краткотраен – стабилният период при тестовете с прасета е 2 седмици, достатъчно за корекция на електронния пейсмейкър при възрастни.

Проблемите, върху които трябва да се работи, са дълготрайност – за работа с ембриони, и концентрация на впръскването. При някои от тестовите субекти части от серума са попадали в белите дробове и далака, а при други - в повече от една област на сърцето, което създава много съперничещи си възли и може да накара сърцето да „даде на късо“. Въпреки това новите биологични пейсмейкъри са голяма крачка към справянето със сърдечните болести.

Оцени:
Рейтинг: 4
Още от HiEnd

Рядка генетична мутация в общността на амишите може да спре остаряването

79 | 19.11.2017