Докато страните в Европа увеличават усилията си за мобилност без изкопаеми горива, Швеция работи по първия в света постоянно електрически път, който позволява на електрическите автомобили и камиони да се зареждат по време на движение.

Проектът се ръководи от шведската транспортна администрация Trafikverket, която е избрала магистралата E20. По-конкретно, тя ще изгради електрическата пътна система (ERS) по 21-километровия маршрут от Халсберг до Йоребро, разположен между двата най-големи града в страната - Стокхолм и Гьотеборг.

Пътят в момента е на етап възлагане на обществени поръчки и окончателно планиране, а Trafikverket очаква да го завърши и представи на обществеността през 2025/2026 г.

Trafikverket все още не е определил коя технология ще използва за ERS. Понастоящем са налични три вида: кондуктивно зареждане по въздушната мрежа, кондуктивно зареждане по земята и индуктивно зареждане по земята.

При първия тип зареждане енергията се предава от въздушните проводници към превозното средство чрез пантограф, подобно на начина, по който работят трамваите. Тази технология обаче е подходяща само за тежкотоварни превозни средства, които са достатъчно високи, за да достигнат електрическите линии.

Другите два наземни варианта работят по подобен начин. При кондуктивното зареждане електроенергията се предава от специални релси или коловози, разположени под или на пътя. Превозните средства се зареждат с помощта на механична ръка или пръчка, която се допира до релсите. При индуктивната система преносът на енергия се осъществява между бобини, вградени в пътя, и превозните средства.

Амбициозната електрификация на Е20 следва поредица от успешни пилотни проекти на ERS в страната. От 2016 г. досега Trafikverket е тествала и трите технологии за зареждане на пътища в различни части на страната, включително Лунд, Готланд и Сандвикен.

По-голямата част от фокуса е върху камионите и автобусите и за това има основателна причина. Според оценките на изследването електрифицирането на пътната мрежа, която свързва най-големите градове в страната, ще намали емисиите на тежкотоварните превозни средства с 1.2 млн. тона през 2030 г.

Но през 2018 г. Швеция започна да тества пътно зареждане както за търговски, така и за пътнически електромобили по 2-километров маршрут между летище Арланда в Стокхолм и логистична зона в Розенберг.

Планът на правителството е до 2030 г. - същата година, в която то предложи да забрани новите автомобили, задвижвани с изкопаеми горива - да бъдат разположени 2000 км ЕПС по обществените пътища. Но дали залагането на електронни пътища е плодотворна стратегия, остава спорна тема. От една страна, електрическите пътни системи ще позволят да се изминават по-дълги разстояния между посещенията на зарядните станции, което ще увеличи процента на разпространение на електромобилите и на свой ред ще намали въглеродните емисии.

Снимка: Unsplash

Виж още: Небесен трафик: самолетните полети изпитват затруднение заради нарастващия брой ракети