Неотдавнашно проучване показва, че автомобилите, които комуникират безжично помежду си, известни като "свързани" автомобили, значително оптимизират потока на движение на кръстовищата. Въпреки това автоматизираните превозни средства, които не комуникират помежду си, всъщност могат да забавят времето за пътуване през кръстовищата. Виновникът за това? Безопасността.

"Има две съществени причини, поради които хората се интересуват от автоматизираните превозни средства - подобряването на безопасността на пътниците и намаляването на времето за пътуване", казва Али Хаджбабайе, първи автор на статия за работата и доцент по гражданско, строително и екологично инженерство в Щатския университет на Северна Каролина.

"Има много изследвания, които показват, че автоматизираните превозни средства могат да подобрят безопасността. Но нашите изследвания тук - които се основават на компютърно моделиране - показват, че ако искаме да подобрим и времето за пътуване, увеличаването на броя на автоматизираните превозни средства не е достатъчно; нужни са превозни средства, които са способни да комуникират помежду си и със системите за контрол на трафика, които управляват пътния поток на кръстовищата."

За целите на проучването изследователите използват компютърен модел, който симулира условията на движение. Изследователите са отчели четири вида превозни средства: превозни средства, управлявани от хора (HV); свързани превозни средства (CV) - които се управляват от хора, но обменят информация с други свързани превозни средства и със системата за контрол, която управлява светофарите; автоматизирани превозни средства (AV) и свързани автоматизирани превозни средства (CAV).

"Поради програмирането им се предполага, че автономните превозни средства се движат по-предпазливо в сравнение с човешките шофьори", казва Хаджбабайе. "Безопасността им се дължи отчасти на това, че са програмирани да се движат консервативно. АѴ и CAV са проектирани да получават информация за бъдещото състояние на светофарите и да регулират скоростта си, за да избегнат спиране на кръстовища. В резултат на това се очаква движението на CV и CAV да бъде по-плавно - и с по-малък брой спирания - от HV и AV."

Изследователите провеждат 57 симулации на движението, за да оценят влиянието на множество променливи върху времето за преминаване през кръстовище. Например изследователите разглеждат как трафикът ще бъде повлиян от различни комбинации от HV, AV, CV и CAV модели.

Един от ясните изводи е, че колкото по-висок е процентът на HV и CAV, толкова по-голям е капацитетът на кръстовището. С други думи, когато повече превозни средства на пътя са свързани, по-голям процент от тях са могли да преминат през кръстовището по-бързо. По-големият капацитет означава също, че средно по-малко превозни средства се редят на червен светофар.

"Установихме обаче, че по-високият процент на AV, които не са свързани, всъщност забавя времето за преминаване през кръстовищата", казва Хаджбабайе. "Това е така, защото тези AV са програмирани да карат консервативно, за да намалят риска от сблъсъци. Нашите констатации подчертават важността на включването на свързаността както в превозните средства, така и в системите за контрол на трафика."

"Това проучване беше проведено с помощта на компютърен модел, което е ограничаващ фактор", казва Хаджбабайе. "Въпреки това е трудно и скъпо да се събере смесен автопарк от превозни средства с висока проходимост, AV, CV и CAV в свързана система за контрол на трафика. Тестовете на място с участието на човешки шофьори също могат да предизвикат опасения за безопасността, което прави тези моделни проучвания особено важни; искаме да идентифицираме потенциалните проблеми сега, а не когато реалните животи са застрашени."

Снимка: Unsplash

Виж още: Самолети без пилот политат над канадската пустош