В неотдавнашно съдебно дело адвокат е използвал ChatGPT за правно проучване, което е довело до подаване на невярна информация. Инцидентът хвърля светлина върху потенциалните рискове, свързани с изкуствения интелект в правната област, включително разпространението на дезинформация.

Случаят е свързан с мъж, който съди авиокомпания за предполагаема телесна повреда. Юридическият екип на ищеца е представил справка, в която се позовава на няколко предишни съдебни дела, за да подкрепи аргументите си, опитвайки се да създаде правен прецедент за иска си. Адвокатите на авиокомпанията обаче открили, че някои от посочените дела не съществуват, и незабавно уведомили председателя на съда.

Председателстващият делото съдия Кевин Кастел изрази учудване от ситуацията, като я определи като "безпрецедентно обстоятелство". С разпореждане съдията поиска обяснение от правния екип на ищеца.

Стивън Шварц, колега на водещия адвокат, признал, че е използвал ChatGPT, за да търси подобни правни прецеденти. В писмено изявление Шварц изрази дълбоко съжаление, че "никога досега не е използвал изкуствен интелект за правни проучвания и не е знаел, че съдържанието му може да е невярно".

Скрийншоти, приложени към заявлението, показват разговор между Шварц и ChatGPT. В подканата Шварц пита дали конкретно дело, заведено като Varghese v. China Southern Airlines Co Ltd, е истинско.

ChatGPT потвърди автентичността му, като посочи, че делото може да бъде намерено в базите данни за правна информация като LexisNexis и Westlaw. Последвалите разследвания обаче показаха, че делото не съществува, което доведе до допълнителни съмнения относно другите дела, предоставени от ChatGPT.

В светлината на този инцидент двамата адвокати, участващи в случая, Питър ЛоДука и Стивън Шварц от адвокатската кантора Levidow, Levidow & Oberman, бяха призовани на предстоящо дисциплинарно изслушване на 8 юни, за да обяснят действията си.

Това събитие предизвика дискусии в правната общност относно подходящото използване на инструменти на изкуствения интелект в правните изследвания и необходимостта от всеобхватни насоки за предотвратяване на подобни случаи.

Снимка: Unsplash

Виж още: Топенето на лед в Гренландия и Антарктида съставлява 25% от покачването на морското равнище