Учени създадоха първата по рода си биобанка за космическа медицина, за да очертаят влиянието на космическите полети върху здравето на астронавтите. Това хранилище обединява данни и проби от различни мисии, включително тези, изпълнявани от SpaceX и НАСА, което дава възможност на изследователите да сравняват и стандартизират резултатите от космическата медицина и да прилагат резултатите си към бъдещи мисии.

"Това представлява пробив в изследването на човешката адаптация и живота в Космоса", казва в съобщение за пресата Ги Трудел, един от учените, които стоят зад изследването, и професор във Факултета по медицина в Изследователския институт на болницата в Отава.

Широко признато е, че дори кратките пътувания в Космоса, а следователно и в микрогравитационна среда могат да задействат широк набор от гени, които регулират ключови клетъчни пътища в организма. Това води до фундаментални клетъчни, молекулярни и физиологични промени в телата на астронавтите - например астронавтите могат да развият космическа анемия - въпреки че тези промени обикновено се обръщат в рамките на няколко месеца след завръщането им на Земята.

Въпреки това, тъй като космическите полети стават все по-разпространени с нарастването на търговските космически пътувания и планираните начинания за пътуване на астронавти до Луната и отвъд нея, безброй изследвания започнаха да проучват как микрогравитацията влияе на човешкото тяло. Въпреки това липсва стандартизация в различните области. "Настоящите рамки за космическа медицина са в начален стадий на развитие и изостават значително от напредъка в прецизната медицина на Земята, което подчертава необходимостта от бързо разработване на бази данни, инструменти и протоколи за космическа медицина", пише екипът в новото проучване.

Това доведе до създаването на Космически медицински атлас - колекция от данни и проби от различни космически мисии, която има за цел да помогне за стандартизирането на биологичните измервания и обмена на данни за клинични, клетъчни и генетични изследвания.

"Прилагането на едни и същи основни протоколи при събирането, обработката и анализа на пробите в различните мисии ще ни позволи да валидираме и сравняваме нашите резултати с други изследователи и космически агенции/компании по света", се казва на уебсайта на програмата.

Със събраните вече 2911 проби атласът ще подобри профилирането на краткосрочни и дългосрочни космически полети, ще подобри наблюдението на здравето, намаляването на риска и противодействието на предстоящите мисии до Луната, Марс и Дълбокия космос.

Базата данни вече е разкрила често срещани телесни промени, които астронавтите са изпитвали по време на мисиите, като например промени в активността на имунната система, промени в ДНК и изменения в активността на гените. Екипът подчертава, че SOMA представлява повече от десетократно увеличение на публично достъпните данни за човешката космическа биология. "Тя има за цел да помогне на астронавтите и космическите пътешественици да останат живи и здрави", заявяват изследователите в съобщението за медиите.

Снимка: Unsplash

Виж още: Полицията препоръчва на родителите да деактивират тази функция на iPhone