Астрофизици откриха най-бързата известна звезда, която се движи около черната дупка в центъра на Млечния път. Звездата, обозначена като S4716, завършва орбита около супермасивната черна дупка Стрелец A* (Sgr A*) само за около четири години.

Това означава, че звездата се движи с невероятно бързи скорости от около 28 милиона км/ч или почти 7000 км всяка секунда. По време на тази бърза орбита на Стрелец A*, която има приблизителен диаметър от 23.5 милиона километра, S4716 се приближава на 150 милиона км до свръхмасивната черна дупка.

Въпреки че това може да изглежда невероятно далеч, то е само 100 пъти разстоянието между Земята и Слънцето, което е сравнително малко разстояние в космическо отношение. Например Слънцето обикаля около Sgr A* на разстояние от 26 000 светлинни години, като всяка светлинна година се равнява на 9.5 трилиона км.

S4716 е част от плътна, гъсто събрана група от звезди, наречена S клъстер, която обикаля близо до галактическия център и супермасивната черна дупка на Млечния път. Всички тези звезди от куп S се движат особено бързо, но се различават по яркост и маса. Откриването на звезда толкова близо до Sgr* може да промени нашето разбиране за това, как се е развила нашата галактика и особено по отношение на нейните бързо движещи се централни звезди.

„Краткопериодичната, компактна орбита на S4716 е доста озадачаваща“, казва астрофизикът от университета „Масарик“ в Бърно Майкъл Заячек в изявление. „Звездите не могат да се образуват толкова лесно в близост до черната дупка. S4716 трябваше да се придвижи навътре, например като се приближи до други звезди и обекти в клъстера S, което доведе до значително свиване на орбитата ѝ.“

Най-известната звезда в S-клъстера може би е S2, която има орбитален период около Sgr A* от 16 години и се доближава до свръхмасивната черна дупка само на 18 милиона километра. Но докато S2 е невероятно полезна за изследването на Sgr A*, тя невинаги е толкова услужлива. Чрез непрекъснато усъвършенстване на аналитичните техники в продължение на две десетилетия и комбинирането им с 20 години наблюдения, екипът учени най-накрая успя да потвърди бързия орбитален период на S4716.

Пет телескопа наблюдаваха S4716: инструментите на базираната в Хавай обсерватория Keck NIR2 и OSIRIS и инструментите на много големия телескоп SINFONI, NACO и GRAVITY, предоставящи подробни данни за звездата.

Снимка: SO, ESA/Hubble, M. Kornmesser

Виж още: Биогориво от бактерии може да захранва ракетите ни за Дълбокия космос