Като една от най-големите и влиятелни технологични компании в света Google е поела различни ангажименти за това как компанията ще работи сега и в бъдеще. Вече сме далеч от невинните дни на мотото "Не бъди зъл" и навлизаме в сферата на по-прозаични и потенциално значими неща: като например целта за постигане на нулеви нетни въглеродни емисии до 2030 г.

Google вече публикува своя доклад за околната среда за 2024 г., който евфемистично съдържа раздел, наречен "ИИ за устойчивост" и предлага на потребителите възможността да прегледат доклада, ръководени от ИИ. Това е дълбоко иронично, тъй като основното послание на доклада е, че проектите на ИИ са довели до увеличаване на емисиите на Google. В доклада се разкрива, че поради засиленото използване от компанията на енергоемки центрове за данни за изследвания в областта на изкуствения интелект емисиите на парникови газове са се увеличили с 48% през последните пет години.

Google обвинява потреблението си на електроенергия и по-широката си верига за доставки за 14.3 милиона метрични тона емисии през 2023 г., което е с 13% повече в сравнение с 2022 г. Имайте предвид, че целта на Google за нулева нетна стойност изисква гигантът да намали значително емисиите.

Изглежда доста очевидно как ИИ влияе на околната среда в този момент. В допълнение към горното Google продължава да вдига рамене:

"Решения за някои ключови глобални предизвикателства в момента не съществуват и ще зависят в голяма степен от по-широкия преход към чиста енергия." С други думи, не ни обвинявайте, защото все още никой не е пуснал в действие ядрения синтез.

По-нататък в доклада се твърди, естествено, че ИИ ще помогне за решаването на проблема с емисиите на парникови газове до 2030 г.: "ИИ има потенциал да помогне за смекчаването на 5 - 10% от глобалните емисии на парникови газове до 2030 г.". Google продължава да изброява неща като ефективност на маршрутите за движение и как може да помогне за управлението на светофарите, което е добре, но не сме сигурни, че решава проблема с въглеродното предизвикателство.

Снимка: Unsplash

Виж още: Създадоха натриева батерия, способна да се зарежда бързо само за няколко секунди